Polityka prywatności

Klauzula informacyjna
do przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy że Administratorem Danych Osobowych Państwa danych osobowych jest:


Nieruchomości Kamila Białek

Ul. Dzielna 107a, 26-300 Opoczno

NIP: 7681651913


Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji umowy, w zakresie wynikającym z przepisu prawa.
Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach prawa.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: przez czas wykonywania obowiązków oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane po wygaśnięciu umowy.


Macie Państwo prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Państwa dane są warunkiem podpisanej umowy i nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.